Adela Cazac
Administrator Centrul International de Business SKYTOWER

Consider că organizarea Forumului „Contacte.Idei. Parteneriate. Forul IV Regional al absolvenților Programului GIZ Moldova-Ucraina-Belarus” are o importanță reală în dezvoltarea cooperării dintre eficientizarea comunicării și schimbului de informații între companiile locale și străine. Republica Moldova, Belarus și Ucraina. În plus, este un mediu perfect pentru Ucraina, Moldova și Belarus sunt țări apropiate din punct de vedere al  mentalității, culturii afacerilor și desigur istoric,  ceea ce facilitează relaționarea și crearea de parteneriate.
    
INWENT este o platformă de schimb de informații, este o creștere și o evoluție mutuală a celor ce fac parte din ea.  Absolvenții programului sunt numeroși și au un domeniu de activitate foarte variat. În lumea modernă fară comunicare nu există afaceri și este absolut vitală organizarea evenimentelor de acest nivel și cu o așa finalitate.

Implicarea noilor absolvenți în organizarea evenimentelor crește oportunitățile și arealul de cooperare între aceste țări, iar țara gazdă, Moldova, va constribui în mare masură la aceasta.

Formul organizat nu este unul întîmplător și  cu ”one day life”, este un forum care urmează să aiba o continuitate cu scopul de a reuni specialiști și antreprenori, absolvenți ai INWENT.